Edukrążki i stare zabawki odkryte na nowo

with Brak komentarzy

Wymyślamy gry i zabawki edukacyjne, ale ponieważ piszemy rymowanki, to pomyśleliśmy, żeby połączyć te dwie formy naszej aktywności. Przecież do wielu gier i zabawek potrzebne są opisy, instrukcje czy wskazówki jak ich używać. Spróbowaliśmy nadać tym opisom formę rymowaną, która może wzbudzić większe zainteresowanie dziecka, niż często nudna, zwykła instrukcja napisana prozą.

 

Rymowankami opisaliśmy m.in. zabawy z naszą autorską zabawką – edukrążkami, które można znaleźć na stronie www.edutronika.pl . Spróbowaliśmy też opisać rymowankami kilka znanych i powszechnie dostępnych gier i zabaw, choć dzisiaj nieco zapomnianych, np. bierki, pchełki, patyczki do liczenia, klocki i domino. Chodziło nam o ich ponowne „odkrycie”, zwrócenie uwagi na walory dydaktyczne tych zabawek i pokazanie nowych możliwości edukacyjnych, jakie uzyskują w połączeniu z rymowanymi opisami i instrukcjami ich wykorzystania.

 

Wydaje nam się, że ważne jest, aby dziecko słuchające rymowanki oglądało elementy zabawki, odnosiło słyszany opis do realnie istniejących obiektów, śledziło ze zrozumieniem pokaz wykonywany przez osobę, która czyta rymowankę i samo manipulowało elementami zabawki, zgodnie ze słyszanymi objaśnieniami. Dziecko uruchamia w ten sposób jednocześnie trzy zmysły, dokonując użytkowej syntezy uzyskanych za ich pośrednictwem bodźców i informacji.

 

Bierki

Tutaj mamy komplet bierek –

jak widzimy, jest ich wiele.

Są oszczepy cienkie, proste,

które mają końce ostre.

Są harpuny, są trójzęby,

które mają po trzy zęby,

wiosła płaskie i bosaki,

co na końcach mają haki.

My z tych bierek pęk zrobimy,

postawimy i puścimy.

Wszystkie bierki rozsypane

muszą zostać pozbierane

pojedynczo, po kolei,

ale w taki sposób, że ich

podnoszona nie porusza,

co nas do uwagi zmusza.

 

To jest tylko fragment opisu zabawy bierkami. Gdyby ktoś był zainteresowany całymi, rymowanymi opisami zabawek, prosimy o kontakt.